Ilmoitukset

Muutostyöilmoitus

Muutostöistä ilmoittaminen

Ennen muutostyön aloittamista, on hyvä tutustua alla olevaan informaatioon, niin säästyy monelta yllätykseltä ja viivästykseltä.

1. Selvitä luvanvaraisuus

Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus kunnan rakennusvalvonnasta esim. seinien poistaminen / siirtäminen (rakennusluvan vaatimassa työssä täytyy huomioida yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus verohallinnolle). Luvanvaraisuus työlle tulee siis selvittää viranomaiselta ennakkoon. Mikäli olet esim. purkamassa väliseinää tai siirtämässä sitä, tulee muutostyönilmoittajan selvittää rakennusvalvonnasta onko kyse kantavasta rakenteesta ja vaatiko muutos rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.

2. Valmistele suunnitelmat

Teetä tarvittavat suunnitelmat alan ammattilaisella sekä valitse mahdolliset urakoitsijat ennen muutostyön hakemuksen täyttämistä/toimittamista.

3. Tilaa haitta-ainekartoitus

Ennen muutostyöhön ryhtymistä on varmistuttava, ettei rakenteissa ja materiaaleissa ole asbestia tai muita haitta-aineita kts. alempaa kohta: asbestilaki lyhennettynä. Purkutöitä ei saa aloittaa ennen asbestikartoitusta. Asbestikartoituksen saa suorittaa asiaan riittävän perehtynyt henkilö. Haitta-ainekartoitusraportti tulee toimittaa isännöintitoimistoon.

4. Tutustu alla olevaan infoon

Alapuolelta löydät muutostöihin liittyvää tietoa mm. kustannuksista ja vastuista. Tutustuthan vielä niihin ennen muutostyöilmoituksen lähettämistä.

5. Muutostyöilmoitus

Taloyhtiön osakas tekee muutostyöilmoituksen Hausvisen asukassivustolta. Asukassivustolle kirjaudutaan isännöintiin toimittamallasi sähköpostiosoitteella. Mikäli kirjautumisessa on ongelmaa, ota yhteys keskus@pirkanmaanlaatuisannointi.fi. Asukassivustolla avautuu kirjautumisesi jälkeen Ota yhteyttä -painike, jota painamalla pääset valitsemaan muutostyöilmoituksen tekemisen ja sitten vain ilmoittamaan. Alla olevalla lomakkeella muutostyön voi ilmoittaa esimerkiksi osakkaan valitsema, muutostyön suorittava urakoitsija jolla ei ole pääsyä Hausvisen asukassivustolle.

Aikataulu

Muutostyöilmoitus on tehtävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen toimenpiteen suunniteltua aloitusta, jotta taloyhtiölle jää aikaa arvioida tehtävää muutostyötä ja päättää muutostyöluvan mahdollisista ehdoista.

Remontin saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on antanut luvan. Muutostyöluvan saanut osakas vastaa tekemästään muutostyöstä kokonaisuudessaan. Muutostyöluvan saaminen ei siirrä vastuuta kolmannelle osapuolelle.

Voit ladata tästä listan töistä joista tulee aina tehdä muutostyöilmoitus.

Osakkaan vastuut ja velvollisuudet

Muutostyöprojekti tulee aloittaa aina selvittämällä vaatiiko se viranomaisluvan. Kun selvitystyö on tehty, tehdään tämän jälkeen tarpeelliset suunnitelmat. Selvityksen jälkeen voi täyttää muutostyöilmoituksen, joka toimitetaan suunnitelmineen taloyhtiölle. Kätevimmin se tapahtuu lomakkeen kautta ja siihen liitetyillä liitetiedostoilla. Saatuaan ilmoituksen muutostöistä taloyhtiö tutkii muutostyön toteutuskelpoisuuden ja vaikutukset.

Asbestilaki lyhennettynä

Asbestilaki koskettaa kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Laki velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina, ennen kuin tällaisissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin hankkeisiin.

Toisin kuin aiemmin, nykyisin ei siis ole sallittua jättää asbestikartoitusta tekemättä siinäkään tapauksessa, että purkutyöt sovittaisiin joka tapauksessa tehtävän asbestipurkuna. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi poraus ja hionta.

Osakkaan vastuut ja velvollisuudet

Muutostyöprojekti tulee aloittaa aina selvittämällä vaatiiko se viranomaisluvan. Kun selvitystyö on tehty, tehdään tämän jälkeen tarpeelliset suunnitelmat. Selvityksen jälkeen voi täyttää muutostyöilmoituksen, joka toimitetaan suunnitelmineen taloyhtiölle. Kätevimmin se tapahtuu lomakkeen kautta ja siihen liitetyillä liitetiedostoilla. Saatuaan ilmoituksen muutostöistä taloyhtiö tutkii muutostyön toteutuskelpoisuuden ja vaikutukset.

Asiantuntija­kustannukset

Taloyhtiö voi käyttää selvitystyössään apuna asiantuntijaa ja tällöin kustannuksista vastaa osakas. Taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen, minkä jälkeen taloyhtiöllä on oikeus nimetä työlle valvoja (kustannukset maksaa osakas). Osakkaalle ilmoitetaan, saako muutostyö aloitusluvan vai ei.

Mikäli muutostyö vaatii viranomaisluvan (rakennuslupa tai toimenpidelupa), osakas huolehtii sen hankinnasta. Tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja yhtiön puolesta. Viranomaislupaa vaativat esim. seuraavat muutostyöt; oviaukon teko kantavaan väliseinään, hormin rakentaminen tulisijaa varten, huoneistosaunan rakentaminen ja valokatoksen rakentaminen.

Muutostyöstä, joka vaatii viranomaisluvan, tulee toimittaa suunnitelmat toteutettavasta muutostyöstä muutostyöilmoituksen yhteydessä (kuten: piirustukset, arkkitehti- ja rakenne-, sähkö-, lvi-piirustukset). Näistä viranomaisluvista aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Kun muutostyön kaikki luvat ovat olemassa, muutostyö voi alkaa.

Mikäli muutostyö vaatii viranomaisluvan, tulee osakkaan huolehtia verottajalle tehtävistä rakentamisilmoituksista. Lisätietoja asiasta löytyy verohallinnon kotisivuilta.

Muutostyön aiheuttamat jätteet ja häiriöt

Muutostyön valmistuttua, tulee osakkaan toimittaa taloyhtiölle kaikki lopulliset dokumentit projektin valmistumisesta mm. valvojan pöytäkirjat, muistiot, loppukuvat ja tarvittaessa viranomaistarkastusasiakirjat. Dokumentit toimitetaan Hausvisen asukassivujen kautta tehtyyn muutostyöilmoituksen liitteeksi.

Osakkeenomistajan tulee itse varmistua siitä, että valmistuneen muutostyön dokumentit tulevat perille isännöintiin. Muutostyön toteutuminen kirjataan isännöitsijäntodistukseen tehdyksi vasta, kun se on valmistunut ja hyväksytty. Muussa tapauksessa isännöitsijäntodistukselle kirjataan muutostyö keskeneräiseksi, aloittamattomaksi tai puutteelliseksi.

Osakkaan tulee huolehtia omalla kustannuksellaan muutostöistä aiheutuneiden jätteiden poiskuljetuksesta ja kierrätyksestä. Rakennusjätteet tulee lajitella ja kierrättää asianmukaisesti. Oikea paikka on niille lähin jäteasema, ei taloyhtiön jäteastia. Työt tulee tehdä hyväntavan mukaisesti päiväsaikaan ottaen huomioon naapurit. Otathan huomioon myös naapurisi ja tiedotat heitä tarvittaessa

Kun muutostyö on valmistunut

Muutostyön valmistuttua, tulee osakkaan toimittaa taloyhtiölle kaikki lopulliset dokumentit projektin valmistumisesta mm. valvojan pöytäkirjat, muistiot, loppukuvat ja tarvittaessa viranomaistarkastusasiakirjat.

Osakkeenomistajan tulee itse varmistua siitä, että valmistuneen muutostyön dokumentit tulevat perille isännöitsijälle tai kiinteistösihteerille. Muutostyön toteutuminen kirjataan isännöitsijäntodistukseen tehdyksi vasta, kun se on todistetusti valmistunut.

Lomake muutostyön ilmoittamiseksi

Alla olevalla lomakkeella muutostyön voi ilmoittaa esimerkiksi osakkaan valitsema, muutostyön suorittava urakoitsija, jolla ei ole pääsyä Hausvisen asukassivustolle. Osakas tekee muutostyöilmoituksen Hausvisen asukassivujen kautta. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, olethan yhteydessä isännöinnin asiakaspalveluun. Ennen muutostyölomakkeen lähettämistä tutustuthan ylempänä tällä sivulla oleviin ohjeisiin.


Rakennustekniset työtLVI-työtSähkötyötVedeneristys

Huomioithan ilmoituksen käsittelyajan. Muutostyötä ei saa aloittaa ilman taloyhtiön kirjallista lupaa.
Scroll to Top